ZEBRANIA RODZICÓW

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebrania z rodzicami 10 września 2020 roku Klasy I – V godzina 16.30 Klasy VI – VIII godzina 18.00 Szanowni Rodzice, W celu usprawnienia przebiegu zebrań (skrócenie czasu z uwagi na panującą pandemię) prosimy, w miarę możliwości, o pobranie ze strony szkoły formularzy szkolnych przypisanych do odpowiedniego poziomu kształcenia i wypełnione dostarczyć wychowawcy w trakcie spotkania. Klasy I  Deklaracja religia/etyka  Oświadczenie obwód  Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy (dotyczy tylko dzieci, które nie korzystają ze świetlicy)  Zgoda publikacja Klasa IV Oświadczenie rodzica – wyjście ze szkoły  Zgoda publikacja Klasa VIII Deklaracja język obcy
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020-2021Pobierz Dodatkowe dni wolne 2020_2021Pobierz
Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.  PORADNIK

Ankieta

Zwracamy się z prośbą do rodziców o zapoznanie się i wypełnienie ankiety ANKIETA
Informujemy, że od dnia 1.09.2020 świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7:00 do 16:00.
List Dyrektora PRSZPobierz Zarządzenie Dyrektora SP nr 3Pobierz SP3-PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OD 01.09.2020Pobierz
Zaistniała sytuacja wymusiła zmiany w organizacji i przygotowaniu roku szkolnego 2020/2021 począwszy od dnia 1 września 2020 roku.  W związku z powyższym nie odbędzie się apel inauguracyjny dla klas II – VIII, a spotkania z wychowawcami klas w przydzielonych salach zgodnie z załączonym harmonogramem. Jedynie uczniowie klas pierwszych w obecności jednego rodzica/opiekuna rozpoczną inaugurację od spotkania na auli szkolnej o godzinie 9.00 a następnie wraz z wychowawcami udadzą się do poszczególnych sal.   Godziny rozpoczęcia roku szkolnego dla poszczególnych klas Klasy I               godz. 9.00 Klasy II – V       godz. 10.30 Klasy VI – VIII  godz. 11.00   Wejście na teren
Proszę wydrukować poniższe dokumenty: Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie na rok szkolny 2020 / 2021 + Załącznik nr 1 Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły / świetlicy Dokumenty są możliwe do pobrania ze specjalnego pojemnika, ustawionego w holu szkoły. Podpisane ręcznie dokumenty proszę zeskanować lub wykonać ich zdjęcie oraz przesłać na adres: swietlica@sp3.koszalin.pl Wnioski (wraz z załącznikiem) i upoważnienia do odbioru dziecka można składać również do skrzynki z napisem: „Świetlica”, ustawionej w holu szkoły. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 4 września 2020 roku. Wychowawcy świetlicy Wniosek

KOMUNIKAT

Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnegoPobierz