Zaistniała sytuacja wymusiła zmiany w organizacji i przygotowaniu roku szkolnego 2020/2021 począwszy od dnia 1 września 2020 roku.  W związku z powyższym nie odbędzie się apel inauguracyjny dla klas II – VIII, a spotkania z wychowawcami klas w przydzielonych salach zgodnie z załączonym harmonogramem. Jedynie uczniowie klas pierwszych w obecności jednego rodzica/opiekuna rozpoczną inaugurację od spotkania na auli szkolnej o godzinie 9.00 a następnie wraz z wychowawcami udadzą się do poszczególnych sal.

 

Godziny rozpoczęcia roku szkolnego dla poszczególnych klas

Klasy I               godz. 9.00

Klasy II – V       godz. 10.30

Klasy VI – VIII  godz. 11.00

 

Wejście na teren placówki

Klasy I – wejście główne

Klasy II – III – wejście boczne

Klasy  IV – VI  wejście główne

Klasy VII – VIII wejście od strony sal gimnastycznych