UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 01 WRZEŚNIA 2014 ROK godzina   9.00  –   KLASY IV – VI SP i KLASY I – III G godzina   10.30 –  KLASY O – III SP   OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY