Materiały w ramach realizacji programu AKTYWNA TABLICA

  • scenariusze lekcji
  • dobre praktyki
  • sieć współpracy

MATERIAŁY

Scenariusz 2 – This is the UK>>>

SCENARIUSZ REVISION -POWTÓRZENIE ( KLASA IV C) 2017-2018>>>

Współpraca z innymi placówkami w ramach zdobywania dobrych praktyk TIK.

Szkoła Podstawowa nr 3, a wcześniej Zespół Szkół nr 11 od lat realizuje programy współpracy międzynarodowej. Programy Erasmus+, Comenius czy program wymiany młodzieży z Polski i Niemiec wiążą się również z rozwojem TIK i wymianą dobrych praktyk w tej dziedzinie. Goszcząc w innych krajach mamy okazje poznać metody dydaktyczne i posiadany sprzęt w szkołach uczestniczących w projektach. Uczestnicząc w wyjeździe w ramach programu Erasmus+ (Gender stereotypes and vocational choices), który nasza szkoła realizowała w latach 2015-2018szkoły partnerskiej we Francji, miałem między innymi możliwość uczestniczenia w lekcji zajęć technicznych, zapoznania się z znajdującym się w sali sprzętem, m.in. drukarkami 3D, robotami, rozmowy z uczniami korzystającymi na co dzień z tego sprzętu.(JJ)