STYPENDIA SZKOLNE 2017/2018

Szanowni Państwo,

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku realizacją zadań dotyczących stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

 1. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

– Wniosek o stypendium szkolne

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty do pobrania na stronie: mopr.koszalin.ibip.pl

Zakładka: KARTY USŁUG/Świadczenia z pomocy społecznej

RPS-06-01 Wniosek

RPS-06-02 Oświadczenie

Druki w formie elektronicznej dostępne będą na szkolnej stronie internetowej.

Druki wniosków pobierać można również w Rejonach Pracy Socjalnej i kancelarii MOPR.

 1. Miejsce złożenia dokumentów:

Rejon pracy socjalnej właściwy ze uwagi na miejsce zamieszkania ucznia w godzinach od 8.00 do 14.00.

 • Rejon Pracy Socjalnej nr 1, al. Monte Cassino 2, II piętro: pokoje 203a, 207, 208, 209, 210, 211, 2015, 215a;
 • Rejon Pracy Socjalnej nr 2, ul. Podgórna 16, pokój 15;
 • Kancelaria Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Cassino 2,
  w godzinach 7.00 – 15.00.
 1. Termin złożenia dokumentów:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać od 16 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych  – od 16 sierpnia 2017 roku do dnia 15 października danego roku. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji.

 1. Kontakt w sprawie wniosków:
 • Rejon Pracy socjalnej właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania ucznia, w godzinach od 8.00 do 14.00
 • Rejon Pracy Socjalnej nr 1, pracownik dyżurny, tel. 94 316 03 38, 94 316 04 05;
 • Rejon Pracy Socjalnej nr 2, pracownik dyżurny, tel. 94 341 92 41, 94 341 92 57.

RPS-06-01 Wniosek >>>

RPS-06-02_oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych >>>