Poniżej znajdują cię następujące pliki do pobrania:

  1. PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI DYDAKTYCZNYMI ORAZ KONSULTACJI DLA UCZNIÓW 
  2. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 -1
  3. Zarządzenie (2)

PLIKI DO POBRANIA: