Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebrania z rodzicami 10 września 2020 roku

Klasy I – V godzina 16.30

Klasy VI – VIII godzina 18.00

Szanowni Rodzice,

W celu usprawnienia przebiegu zebrań (skrócenie czasu z uwagi na panującą pandemię) prosimy, w miarę możliwości, o pobranie ze strony szkoły formularzy szkolnych przypisanych do odpowiedniego poziomu kształcenia i wypełnione dostarczyć wychowawcy w trakcie spotkania.

Klasy I

  1.  Deklaracja religia/etyka
  2.  Oświadczenie obwód
  3.  Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy (dotyczy tylko dzieci, które nie korzystają ze świetlicy)
  4.  Zgoda publikacja

Klasa IV

  1. Oświadczenie rodzica – wyjście ze szkoły
  2.  Zgoda publikacja

Klasa VIII

  1. Deklaracja język obcy – egzamin ósmoklasisty