Szkolne zestawy podręczników w Szkole Podstawowej nr 3

im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie

na rok szkolny 2021/2022

 

Podręczniki do religii (wszystkie klasy) i języka niemieckiego (klasy 4 i 5) rodzice kupują we własnym zakresie. Resztę podręczników bezpłatnie zapewnia szkoła.