1. Proszę wydrukować poniższe dokumenty:
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie na rok szkolny 2020 / 2021 + Załącznik nr 1
  • Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły / świetlicy
  1. Dokumenty są możliwe do pobrania ze specjalnego pojemnika, ustawionego w holu szkoły.
  2. Podpisane ręcznie dokumenty proszę zeskanować lub wykonać ich zdjęcie oraz przesłać na adres: swietlica@sp3.koszalin.pl
  3. Wnioski (wraz z załącznikiem) i upoważnienia do odbioru dziecka można składać również do skrzynki z napisem: „Świetlica”, ustawionej w holu szkoły.
  4. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 4 września 2020 roku.

Wychowawcy świetlicy