HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE

Mieszkamy na Ziemi, która jest ogrodem.
Szanujemy zieleń, kwiaty, ptaki, wodę.
My, dzieci jednej jabłoni, a każdy z nas, a każdy z nas
Matce Ziemi się pokłoni.
Każdy z nas.
My, dzieci jednej jabłoni, a każdy z nas, a każdy z nas
Matce Ziemi się pokłoni.
Każdy z nas.

 

Troszczymy się o świat bez zła i przemocy.
Dokoła nas bracia, bo miłość jednoczy.
My, dzieci jednej jabłoni, a każdy z nas, a każdy z nas
Matce Ziemi się pokłoni.
Każdy z nas.
My, dzieci jednej jabłoni, a każdy z nas, a każdy z nas
Matce Ziemi się pokłoni.
Każdy z nas.

Słowa: mgr Ewa Gajda
Muzyka: mgr Dariusz Krawiecki