Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do szkół podstawowychPobierz
Szanowni Państwo, w związku z informacją MEN i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 26 marca 2020 rokuo możliwości przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych w dniach 30, 31 marca i 1 kwietnia 2020 roku proponuję, by uczniowie 8 klas naszej szkoły zmierzyli się z tą próbą.                 Wobec powyższego proszę Państwa i uczniów o zapoznanie się z treścią komunikatu MENi CKE.                                                                                               Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami                                                                                                                   Renata Sankowska Komunikat-MEN-i-CKEPobierz Komunikat-MEN-i-CKEPobierz
Szanowni Państwo Rodzice, W związku ze zmianą przepisów w sprawie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie informuje, że nadal będziemy wykorzystywać w procesie edukacji wszelkie dostępne środki komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem.               W rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwości oceniania i klasyfikowania uczniów.               Wobec powyższego: Wychowawcy klas w porozumieniu

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wyłącza się z użytkowania boisko i place zabaw zlokalizowane na terenie należącym do Szkoły Podstawowej nr 3. Proszę o bezwzględne respektowanie zakazu korzystania z obiektów.
Szanowni Państwo, Dyrektor Szkoły informuje, że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ od dnia 16 marca 2020 roku udostępnianie są materiały powtórkowe (arkusze) do samodzielnej pracy pod kątem przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Dla zweryfikowania postępów w godzinach popołudniowych zamieszczone są odpowiedzi do zadań. Proszę o zmotywowanie dzieci do samodzielnej nauki.   Pozdrawiam Renata Sankowska LINK >>>
Warszawa, 13 marca 2020 roku Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach– rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów                  Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.   Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym
Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.
11.03.2020 Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski. Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli,
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju informujemy, że placówka zostaje zamknięta od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nieposyłanie  dzieci do szkoły w dniach 12 – 13 marca 2020 roku.

UWAGA

KOMUNIKAT W związku z zaleceniami Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wyjść i wyjazdów uczniów oraz organizowania uroczystości na terenie szkoły Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie odwołuje Dzień Otwarty zaplanowany na dzień 26 marca 2020 roku. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie mgr Renata Sankowska KomunikatPobierz