Rodzice samodzielnie zakupują podręczniki do religii. Pozostałe podręczniki zapewnia szkoła.