Ogłaszamy nabór kandydatów wśród uczniów klas 1
i 4-6 Szkoły Podstawowej nr 3 im ks. Jana Twardowskiego do projektu „Wsparcie na starcie!”. Formularz zgłoszeniowy do projektu można składać od 16.09.2019 r. do 30.09.2019 w biurze projektu przy Szkole Podstawowej nr 3 im ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie (s. 108) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14.30. Wszelkich niezbędnych informacji (formy wsparcia, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularze zgłoszeniowe) można uzyskać u szkolnego koordynatora projektu, Pani Anny Grabskiej (sala nr 108) lub na stronie internetowej szkoły sp3.koszalin.pl