Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie informuje, iż od dnia 31 lipca 2020 roku rozpocznie się wydawanie Zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty. Dokument należy odebrać w placówce w godzinach 10.00 – 13.00, po okazaniu przez ucznia legitymacji szkolnej, a rodzica dowodu osobistego w celu identyfikacji osoby. Dokument wydany zostanie po uprzednim pokwitowaniu na  przesłanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną druku – Ewidencji wydanych zaświadczeń. W celu zachowania bezpieczeństwa Państwa i pracowników szkoły w okresie trwającej pandemii COVID-19 bardzo proszę o zastosowanie się do obowiązujących obostrzeń na terenie placówki w postaci korzystania z maseczek ochronnych, rękawiczek a dodatkowo posiadania własnego długopisu.