DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE

 

 Renata Sankowska

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3  im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie

Wioleta Maksymowicz

Zastępca dyrektora SP nr 3

 

Aleksandra Stobiecka

Zastępca dyrektora SP nr 3

KADRA PEDAGOGICZNA >>>